Tüketim Çılgınlığına Düşmeden Tanışmanız Gereken Biri Var!

 Tüketim Çılgınlığına Düşmeden Tanışmanız Gereken Biri Var!
Okunuyor Tüketim Çılgınlığına Düşmeden Tanışmanız Gereken Biri Var!

Günümüz dünyasında tüketim her yanımızı saran ve bizi kontrol eden bir hale dönüştü. Teknolojinin hayatımızdaki yeri arttıkça tüketim telkinlerinin farkında bile olmazken, ihtiyaç olduğunun empoze edilmesi de bir yana psikolojik ayarlarımızla da oynanıyor. 

Diğer açıdan da tüketimin ekonominin önemli bir unsuru olduğu inkar edilemez.

Son yıllarda ise tüketim, sosyal medyanın da desteğiyle gösteriş konusunda çığır açtı! Bunun yeni bir şey olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Diderot’la tanışmadınız mı?

Tüketim çılgınlığı!

Ekonomist Mahfi Eğilmez, ‘Tüketim Çılgınlığı ve Diderot Etkisi’ başlıklı bir yazısında Diderot’u anlatırken, kapitalist sistemin, asıl olarak tüketim üzerine kurulu olduğunu ama tüketimin bir çılgınlığa dönüşmesinin özellikle reklamların insanları aşırı biçimde etkilemeye başlamasıyla hız kazandığını belirtiyor. Eğilmez şöyle devam ediyor:  

Gelir iki şekilde kullanılır: Tüketim ve tasarruf. Tüketim olmazsa üretim de olmaz, yatırım da olmaz, büyüme de olmaz. Tketim, üretimin çıkış noktasıdır. Tüketim insan için, tıpkı diğer canlılarda olduğu gibi temel hareket noktasıdır. Ne var ki bunda aşırıya kaçıp bir tüketim çılgınlığını tetiklediğimizde gerekli gereksiz büyük bir üretimi tetiklemiş ve oradan giderek çevreye zarar veren bir büyümeye ulaşmış oluruz. O nedenle her şeyin aşırısı gibi tüketimin de aşırısı zararlıdır.

Diderot kimdir?

Denis Diderot (1703 – 1784), ünlü Fransız yazar ve filozof. Aydınlanma Çağı’nın en önemli kişilerinden birisi olarak kabul edilirken, Fransız Devrimi’ni hazırlayan gelişmelerde de katkısı olduğu biliniyor. Jean Le Rond D’alembert ile birlikte yazdığı ‘Ansiklopedi’ ise en çok bilinen eseridir.

Diderot’un içine düştüğü tüketim tuzağı ise bir flood ile anlatılıyor????

Diderot’un hikayesi ve gösterişe uzanan yolculuğu

twitter.com

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle