Sektörlerdeki Yavaşlama Sinyalleri Belirginleşiyor!

 Sektörlerdeki Yavaşlama Sinyalleri Belirginleşiyor!
Okunuyor Sektörlerdeki Yavaşlama Sinyalleri Belirginleşiyor!

Tekstil ve hazır giyim üretiminde yavaşlama sinyalleri Bankaların sektör raporlarına da yansımaya başladı.

Üretim artışı devam ediyor

İş Bankası tarafından hazırlanan Sektörel Güncel Gelişmeler raporunda Tekstil ve Hazır Giyim sektörüne yönelik kısımda ‘Tekstil ve hazır giyim üretiminde yavaşlama sinyalleri…’ başlığı ile sektör dinamikleri ele alındı. Raporda yer alan önemli kısımlar ise şu şekilde açıklandı:

Tekstil ve hazır giyim üretimindeki artış 2021’in Ekim ve Kasım aylarında da devam etti. İç ve dış talep koşullarındaki olumlu seyir sektörün söz konusu dönemdeki faaliyetlerini destekledi. Öte yandan, sanayi üretimine ilişkin öncü gösterge niteliğindeki PMI verileri, Aralık ayında her iki sektörün üretim faaliyetlerinde yavaşlama kaydedildiğine işaret etti.

Kapasite kullanım oranları yükseldi

Kasım’da tekstil ve hazır giyim sektörlerinde değer bazında ihracat yükselmeye devam etti. Öncü göstergelere bakıldığında, sektöre ait PMI alt endeksleri Aralık ayında tekstil sektöründe yeni ihracat siparişlerindeki artışın yavaşladığını gösterdi. Hazır giyim sektöründe ise ihracat siparişlerindeki yükselişin olumlu görünümünü koruduğu izlendi.

Dış ticarette yıl genelinde gözlenen olumlu performansın etkisi reel cirolara da yansırken, güçlü talep paralelinde sektörde kapasite kullanım oranlarının yükseldiği izlendi. 

İç pazardaki yavaşlama dış pazarlara oranla daha belirgin olabilir

Diğer taraftan, ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değerine oranı olarak hesaplanan dış ticaret haddi, hazır giyimde Mayıs 2020’den, tekstilde ise Mart 2021’den bu yana ithalat fiyatlarının ihracat fiyatlarına göre daha yüksek seviyelerde oluştuğuna; dolayısıyla da net ihracat gelirleri üzerindeki baskıya işaret etti.

Önümüzdeki dönemde, talep koşullarında beklenen normalleşme ve girdi maliyetlerindeki hızlı artışların etkisiyle tekstil ve hazır giyim sektörlerinde üretimin hız kesebileceği, hazır giyim sektöründe iç pazardaki yavaşlamanın dış pazarlara oranla daha belirgin olabileceği tahmin ediliyor.

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle