İndirim mi Değil mi? Alışveriş Kuralları Değişti!

 İndirim mi Değil mi? Alışveriş Kuralları Değişti!
Okunuyor İndirim mi Değil mi? Alışveriş Kuralları Değişti!

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ndeki değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Aldatıcı ticari uygulamalar kaldırıldı!

Ticaret Bakanlığı, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde değişiklik yaparak, indirimli ürün satışlarına ilişkin verilen reklamların koşullarını yeniden belirledi. Düzenleme ile döviz fiyatından etkilenmediği halde haksız yere fiyat artışı yapma fiili, ‘aldatıcı ticari uygulamalar’ arasından çıkarıldı.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin, “Haksız Ticari Uygulama Olarak Kabul Edilen Örnek Uygulamalar” başlıklı ekinde yer alan ‘Aldatıcı Ticari Uygulamalar’ başlıklı bölümündeki 19’uncu bent yürürlükten kaldırıldı.

Yürürlükten kaldırılan bölümde ne diyor?

Yürürlükten kaldırılan bent şöyle:

‘Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak” artık aldatıcı ticari uygulama sayılmayacak.’

‘İndirimden önceki fiyat’ görülecek!

Yönetmeliğin 14’üncü maddesine, ‘indirimden önceki fiyat’ ibaresi eklendi. İndirime ilişkin reklamlarda, indirimden önceki 30 günlük zaman dilimindeki en düşük fiyat da normal satış fiyatıyla birlikte verilecek. Meyve, sebze gibi çabuk bozulabilen ürünlerde ise bir önceki fiyat esas alınacak.

Bir mal veya hizmete ilişkin olarak tüketicinin satın alma davranışı ve diğer kişisel verileri analiz edilerek sunulan fiyatın kişiselleştirilmiş fiyat olduğu kabul edilecek, tüketiciye bu şekilde bir fiyat sunulması durumunda, güncel satış fiyatına ve kişiselleştirilmiş fiyata aynı alanda yer verilecek.

Kredi ile satışa sunulan mal ve hizmetlerde; kredinin vadesine, faiz oranına, tüketiciye toplam maliyetinin aylık ve yıllık yüzde değerine ve geri ödeme koşullarına reklamın yayınlandığı alanda ya da bir bağlantı veya uyarı işareti ile tüketicilerin yönlendirilerek ayrıntılı bilgi alabileceği bir internet sitesinde veya açılır ekranda yer verilecek.

İnternet ortamında satışa sunulan bir mal veya hizmetin fiyat, nitelik ve benzeri hususlarında karşılaştırma yapılarak sıralama yapılması durumunda, sıralamanın hangi ölçütler dikkate alınarak oluşturulduğuna ilişkin bilgiye aynı alanda yer verilecek. Veya tüketiciler, bir bağlantı/uyarı işareti ile ayrıntılı bilgi alabilecekleri açılır ekrana yönlendirilecekler. Reklam veya sponsorluk ve benzeri anlaşmalara dayanılarak gösterilen sıralama sonuçlarında da reklam ibaresine yer verilmesi zorunlu olacak.

Yorumlara düzenleme geldi

İnternet üzerinden satışı yapılan bir mal ve hizmete ilişkin tüketici değerlendirmelerinin yer alması durumunda, bu alanda sadece ürünü satın alanların değerlendirme yapılması sağlanacak. Tüketici değerlendirmeleri, olumlu olumsuz ayrımı yapılmadan en az 1 yıl süreyle yayınlanacak.

Satışı artırmak amacıyla doğru olmayan değerlendirmelerin yapılamayacak veya bununla ilgili gerçek/tüzel kişilerle anlaşma yapılamayacak.

Şikayetlere de düzenleme geldi

Tüketici şikayetlerinin yayınlandığı platformlarda, hakkında değerlendirme yapılan satıcıya açıklama veya cevap verme hakkı için en az 72 saat süre verilecek.

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle