Bankaların İklim Değişimine Uyumu İçin Yol Haritası Belirlendi

 Bankaların İklim Değişimine Uyumu İçin Yol Haritası Belirlendi
Okunuyor Bankaların İklim Değişimine Uyumu İçin Yol Haritası Belirlendi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalar için yeşil finans yol haritasını belirledi.

Yeşil Mutabakat Eylem Planı

Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

‘16.07.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2021/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile duyurulan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı”nın “3.2.5. Sürdürülebilir bankacılığın geliştirilebilmesine yönelik bir yol haritasının belirlenmesi” eylemine ilişkin olarak hazırlanan “Sürdürülebilir Bankacılık Stratejik Planı” Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 24.12.2021 tarih ve 9999 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Sürdürülebilir Bankacılık Stratejik Planı

Sürdürülebilir Bankacılık Stratejik Planı kapsamında;

  • Paris İklim Anlaşması kapsamında ülkemizce verilen taahhütlerin ve ilan edilen plan ve politikaların etkili şekilde hayata geçirilebilmesinde iklimle bağlantılı risk ve fırsatları etkin şekilde yönetebilen ve sürdürülebilir yatırım ve projeler için gerekli finansmanı uygun koşullarda sağlayabilen bir finans sektörünün tesis edilmesine,

  • Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve “55’e Uyum Paketi” uyarınca sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasının mali yükümlülükler doğurmaya başlayacağı ve ülkemiz ekonomik ve finansal sistemi için önemli bir geçiş tarihi olan 2026 yılından önce bankacılık sektörümüzün gerekli adaptasyonu sağlamasına,

İklim değişikliğine bağlı fiziksel riskler

  • Başta bankacılık sektörü olmak üzere finansal sistemin giderek daha fazla maruz kalmaya başladığı iklim değişikliğine bağlı fiziksel riskler ile düşük karbon ekonomisine geçişe bağlı geçiş risklerinin ölçülmesi, analiz edilmesi ve yönetilmesine yönelik aksiyonlara yer verilmiş olup,

Sürdürülebilirlik başlığı altında küresel yatırım stratejilerinde yer alan çevresel, sosyal ve yönetişimsel ölçütlerin bankacılık sektörümüz tarafından daha fazla dikkate alınması ve bu sayede yurtdışı yeşil finans piyasalarından daha fazla faydalanılması amaçlanmaktadır.

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle