Büyük Firmaların Yeniden Yapılandırmaları 75 Milyarı Aştı

 Büyük Firmaların Yeniden Yapılandırmaları 75 Milyarı Aştı
Okunuyor Büyük Firmaların Yeniden Yapılandırmaları 75 Milyarı Aştı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), kasım ayında Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (FYYÇA) Büyük Ölçekli Uygulamada yeniden yapılandırma tutarını 75,3 milyar TL ve 242 firma olarak açıkladı. 

Küçük Ölçekli Uygulama Yeniden yapılandırmada ise 32 firma kapsama alında ve yapılandırılan tutar 396 milyon TL oldu.

En çok İstanbul’daki firmalara yapılandırma yaptı

25 milyon TL ve üzeri borcu olan büyük ölçekli şirketler, Ekim 2019 ve Kasım 2021 dönemi içerisinde 75,3 milyar TL’lik borçlarını yeniden yapılandırdı.

Söz konusu firmaların 97’si İstanbul’da, 3’ü Batı Marmara’da, 15’i Ege’de, 20’si Doğu Marmara’da, 39’u Batı Anadolu’da, 25’i Akdeniz, 15’i Orta Anadolu’da, 6’sı Batı Karadeniz, 2’si Doğu Karadeniz, 1’i Kuzeydoğu Anadolu, 19’u Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunuyor.

İmalat sanayi başrolde

Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi bağıtlanan firmalardan:

 • 4 tanesi tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık,

 • 6 tanesi madencilik ve taş ocakçılığı,

 • 52 tanesi imalat sanayi,

 • 5 tanesi enerji,

 • 39 tanesi inşaat,

 • 28 tanesi toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri,

 • 23 tanesi turizm,

 • 23 tanesi taşımacılık, depolama ve haberleşme,

 • 3 tanesi emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri,

 • 4 tanesi eğitim,

 • 6 tanesi sağlık ve sosyal hizmetler,

 • 5 tanesi diğer hizmetler sektöründe,

 • 44 tanesi diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle