‘Stokçuluk Yasası’ Komisyondan Geçti!

 ‘Stokçuluk Yasası’ Komisyondan Geçti!
Okunuyor ‘Stokçuluk Yasası’ Komisyondan Geçti!

Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi.

AKP, stokçuluk yapanlara yönelik para cezasının alt ve üst sınırını artıran yasa teklifini geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanlığı’na sunmuştu. Teklifte stokçuluk yapanlar için halen 50 bin lira ile 500 bin lira arasında uygulanan para cezası miktarı 100 bin lira ile 2 milyon lira olarak öngörülüyor.

Yasanın stokçuluk yapanlara ceza artırımı öngören maddesi 1 Ocak 2022, diğer maddeleri ise Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Teklifin 21 Aralık’ta Genel Kurul’da görüşülerek yasalaştırılması öngörülüyor.

Yasa teklifinde yer alan diğer bazı önemli düzenlemeler şöyle:

  • Daha önce işletme hakkı verilen limanların 30, 36 ve 39 olan sözleşme süreleri, sözleşmede öngörülen koşulları yerine getirmesi ve dava haklarından vazgeçmeleri koşuluyla 49 yıla kadar uzatılabilecek.

  • Etibank, Türkiye Elektrik Kurumu , Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş ve elektrik dağıtım şirketleri adına kayıtlı tesisler faaliyetlerinin niteliğine göre TEİAŞ ve TEDAŞ’a devredilecek. Bu kapsamda yapılacak devir işlemleri her tür harç ve döner sermayeden muaf olacak.

  • Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin yerli aksam desteğinden yararlanabilmesi için Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’da yapılan düzenleme ile 30 Haziran 2021 tarihinden sonra işletmeye girecek kapasite artışlarının işletmeye giriş tarihinden itibaren yerli katkı fiyatından yararlanması sağlanacak.

  • Kaçakçılıkla Mücadele Yasası kapsamında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olanlara LPG Piyasası Yasası kapsamında lisans verilemeyecek.

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle