TSK’dan Subay ve Astsubayların Cinsel Hayatıyla İlgili Düzenleme

 TSK’dan Subay ve Astsubayların Cinsel Hayatıyla İlgili Düzenleme
Okunuyor TSK’dan Subay ve Astsubayların Cinsel Hayatıyla İlgili Düzenleme

Milli Savunma Bakanlığı, subay ve astsubay adaylarının cinsel hayatlarıyla ilgili bir düzenleme açıkladı. Düzenlemede adayların sevgilileri ile aynı evde yaşayamayacakları ve homoseksüel olamayacakları belirtiliyordu. Bakanlık kaynakları yeni bir kural getirilmediğini, daha önce tek bentte yer alan hükmün 2 bent olarak aynı şekilde yeniden düzenlendiğini kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı, “Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subay ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımladı.

23 Mart tarihli yönetmelikte “Evli, hamile, çocuklu, daha önceden evlenmiş, herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak” ifadesinin bulunduğu madde ikiye ayrıldı.

Maddenin yeni hali şu şekilde:

  • i) Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak.”

  • j) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak.”

Yönetmelikteki değişikliğin tam metni şu şekilde:

MADDE 1 – 23/3/2021 tarihli ve 31432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

  • “i) Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak.”

  • “j) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

  • “a) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (i) ve (l) bentleri hariç belirtilen niteliklere sahip olmak.”

  • “f) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden “Muvazzaf Subay Olur” raporu almak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

  • “a) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (i) ve (l) bentleri hariç belirtilen niteliklere sahip olmak.”

  • “f) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden “Muvazzaf Astsubay Olur” raporu almak.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle